Matura z języka polskiego: Co warto wiedzieć?

matura z języka polskiego

Matura z języka polskiego to obowiązkowy egzamin na zakończenie szkoły średniej, który składa się z dwóch części: testowej oraz ustnej. Oba te elementy są ważne i wymagają odpowiedniego przygotowania. W tym fragmencie artykułu omówimy szczegóły dotyczące matury z polskiego oraz podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę podczas nauki.

Matura z języka polskiego –  część testowa

Część testowa matury z języka polskiego sprawdza wiedzę z zakresu gramatyki, interpunkcji, ortografii, a także umiejętność analizowania tekstów i rozumienia ich treści. Test składa się z trzech zadań:

Zadanie zamknięte – obejmuje pytania jednokrotnego wyboru, związane z poprawnością językową, analizą tekstów czy wiedzą z historii literatury.

Zadanie otwarte krótkiej odpowiedzi – polega na udzieleniu odpowiedzi w formie krótkich zdań lub wyrażeń, np. interpretacja fragmentu tekstu czy identyfikacja cech charakterystycznych postaci literackiej.

Zadanie otwarte dłuższej odpowiedzi – wymaga napisania wypracowania, które może mieć formę interpretacji, analizy, czy rozprawki na dany temat.

Matura z języka polskiego – część ustna

Część ustna matury z języka polskiego sprawdza umiejętność analizowania tekstów kultury, formułowania własnych opinii i argumentacji, a także znajomość lektur obowiązkowych. Podczas egzaminu ustnego, zdający losuje jeden z tematów związanych z lekturami i ma 15 minut na przygotowanie się do prezentacji. Następnie, przez około 10 minut, zdający prezentuje swój wywód przed komisją egzaminacyjną. Na koniec, komisja zadaje kilka pytań kontrolnych, sprawdzających wiedzę zdającego z zakresu innych lektur.

Jak przygotować się do matury z języka polskiego?

Oprócz wcześniej wymienionych metod efektywnego powtarzania materiału, warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Praca z arkuszami egzaminacyjnymi – ćwiczenie z zadań z poprzednich lat pozwoli Ci lepiej zrozumieć strukturę egzaminu, a także przyzwyczaić się do typów zadań i pytań.
 • Dobra znajomość lektur obowiązkowych – zarówno dla części ustnej, jak i pisemnej egzaminu, kluczowe jest zrozumienie i zapamiętanie treści lektur, ich kontekstu historyczno-kulturowego oraz głównych problemów poruszanych przez autorów. Warto też zwrócić uwagę na motywy, styl i środki artystyczne, które mogą być istotne przy analizie i interpretacji utworów.
 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami literackimi – do efektywnego przygotowania się do matury z polskiego niezbędna jest znajomość podstawowych terminów związanych z teorią literatury, takich jak rodzaje i gatunki literackie, środki stylistyczne czy struktura utworu. Dzięki temu będziesz w stanie sprawniej analizować teksty i wyrażać swoje myśli na ich temat.
 • Rozwijanie umiejętności argumentacji – zarówno na części ustnej, jak i pisemnej, zdający musi wykazać się umiejętnością logicznego i spójnego przedstawiania własnych argumentów. Ćwicz formułowanie tez, posługując się przykładami z lektur oraz wykładając swoje myśli w sposób klarowny i przekonujący.
 • Przygotowanie do części ustnej – trenuj prezentacje na temat wylosowanych zagadnień związanych z lekturami. Ćwiczenie głośnego mówienia pomoże Ci zyskać pewność siebie, a także sprawdzić, czy potrafisz swobodnie mówić na dany temat. Pamiętaj też o ćwiczeniu odpowiedzi na pytania kontrolne, które mogą zostać zadane przez komisję egzaminacyjną.
 • Utrzymanie równowagi między nauką a życiem prywatnym – staraj się zachować balans między intensywnymi przygotowaniami do egzaminu a czasem wolnym. Dbaj o zdrowy sen, regularne posiłki i aktywność fizyczną. To wszystko wpłynie na Twoje samopoczucie i efektywność nauki.

Kursy przygotowujące do matury z polskiego: Dlaczego warto z nich skorzystać?

W procesie przygotowań do matury z języka polskiego warto rozważyć uczestnictwo w kursach przygotowujących. Kursy te oferują szereg korzyści, które mogą znacznie ułatwić naukę i zwiększyć szanse na zdanie egzaminu na wysokim poziomie. Oto kilka argumentów, które przemawiają za zapisaniem się na taki kurs maturalny:

 • Profesjonalna pomoc – kursy przygotowujące do matury z polskiego prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy posiadają szeroką wiedzę oraz umiejętności dydaktyczne. Mogą oni pomóc w wyjaśnieniu trudnych zagadnień, udzielić cennych wskazówek dotyczących egzaminu czy weryfikować i oceniać Twoje wypracowania.
 • Struktura nauki – uczestniczenie w kursie daje możliwość systematycznego i uporządkowanego przerabiania materiału. Lekcje zazwyczaj są zaplanowane tak, aby stopniowo przechodzić przez wszystkie istotne tematy i zagadnienia związane z maturą z polskiego.
 • Interakcja z innymi uczestnikami – na kursach masz możliwość poznania innych uczniów, którzy również przygotowują się do matury. Wspólne rozwiązywanie zadań, wymiana myśli czy dyskusje na temat lektur mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia materiału i utrwalenia wiedzy.
 • Motywacja i dyscyplina – uczestnictwo w kursie sprzyja utrzymaniu motywacji oraz większej dyscypliny w nauce. Regularne spotkania z nauczycielem i innymi uczestnikami kursu mobilizują do pracy i sprawiają, że trudniej jest zaniedbać naukę czy przełożyć ją na później.
 • Dostęp do dodatkowych materiałów – kursy często oferują dodatkowe materiały, takie jak skrypty, arkusze egzaminacyjne czy zbiory zadań, które pomogą Ci w powtórzeniu materiału i ćwiczeniu umiejętności niezbędnych na egzaminie maturalnym.

Decydując się na kurs przygotowujący do matury z języka polskiego, zyskujesz możliwość kompleksowego przygotowania się do egzaminu pod okiem profesjonalistów. Kursy te mogą być cennym wsparciem w nauce, szczególnie dla osób, które mają trudności z samodzielna organizacją nauki czy utrzymaniem motywacji.

Podsumowanie

Matura z języka polskiego to nie tylko sprawdzian wiedzy, ale również okazja do wykazania się umiejętnościami analitycznymi, interpretacyjnymi i komunikacyjnymi. Efektywne przygotowanie się do tego egzaminu może dać solidne podstawy nie tylko do zdania matury, ale również do dalszego kształcenia i rozwoju osobistego.

Przygotowując się do matury z polskiego, pamiętaj, aby uwzględnić zarówno naukę treści, jak i ćwiczenie praktycznych umiejętności. Systematyczność, zaangażowanie i odpowiednie metody nauki pozwolą Ci na skuteczne przyswojenie materiału i zdobycie pewności siebie przed egzaminem. Warto też dążyć do pełniejszego zrozumienia omawianych utworów literackich i kontekstu, w jakim powstały. Wiedza ta pomoże Ci nie tylko w trakcie matury, ale również w przyszłości, kiedy będziesz sięgać po kolejne dzieła literatury i sztuki.

Dbaj o swój rozwój i zdrowie psychiczne, pamiętając, że nauka jest tylko jednym z aspektów Twojego życia. Zdrowa równowaga między nauką a życiem prywatnym przyczyni się do Twojego sukcesu na egzaminie maturalnym i dalszych etapach edukacji.

Podsumowując, matura z języka polskiego to wyzwanie, które można sprostać dzięki odpowiedniemu planowaniu, efektywnym metodom nauki oraz dbałości o zdrowy tryb życia. Skupiając się na tych aspektach, będziesz mógł powtórzyć cały materiał do matury z polskiego i z sukcesem zdać egzamin, otwierając sobie drogę do dalszego kształcenia i realizacji swoich marzeń.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.